Politics & Law

World Pride House’s Politics & Law track looked at questions including:

What is the political situation for LGBTIQA+ people in the world like today? What legal conditions are still lacking for LGBTIQA+ people to be able to live the life they want?

Here are a selection of recorded events from the track…


En hbtqi-kompetent äldreomsorg – utmaningar och möjligheter

Vilka förväntningar har hbtqi-seniorer på äldreomsorgen? Och vilka möjligheter finns för att jobba aktivt med inkludering och möta hbtqi-personers behov? En panel av personer som representerar olika perspektiv diskuterar dessa frågor.

[Event language: Swedish]

Förändringar i familjelagstiftningen

Från och med nästa år blir reglerna kring föräldraskap samma för alla gifta par, dvs båda i paret blir automatiskt föräldrar och vårdnadshavare från födseln. En statlig utredning som nyligen presenterats föreslår också att utländska föräldraskap ska kunna erkännas i fler fall än tidigare, dvs att samkönade par som flyttar till Sverige i större utsträckning än idag ska räknas som föräldrar även här. Det är förändringar som RFSL länge arbetat för. Under seminariet reder vi ut vad förändringarna innebär lite mer i detalj. Och vilka begränsningar som fortfarande kommer gälla. Längd: 60 min

[Event language: Swedish]

Faderskap raderat

En förändring av föräldrabalken 2019 gjorde att transmän och cismän behandlas olika inför lagen och att faderskapspresumtion inte längre gäller män som ändrat juridiskt kön. Ett antal transmän fick ändå sitt faderskap fastställt genom presumtion av Skatteverket, men fick senare veta att ett fel begåtts och att de inte längre skulle gillas som fäder till sina barn. Vi går igenom hur detta kunde hända och vad som behövs för att åtgärda problemen.

[Event language: Swedish]

Familjerätt i Sverige – vad tycker de politiska partierna?

Samtal med riksdagspolitiker från olika partier om deras familjepolitiska ställningstaganden och situationen för hbtqi-familjer i Sverige.

[Event language: Swedish]


LGBTQI+ rights under attack – The anti-gender movements in Europe

In Europe, conservative and far right movements have been challenging LBGTQI+ rights in the last decade under the umbrella of the anti-gender movement. Across many European countries, activists from the anti-gender movement attempt to hinder, or roll back progressive legislations on topics such as womens’ rights, transpeoples’ rights and inclusive family policies. What are the goals and strategies of this movement and how can we counter them?

[Event language: English]

Queer environmentalism

There is a growing movement across the world to promote sustainability and mitigate the consequences of climate change. The intersection of LGBTQ+ activism with environmentalism links with the marginalisation faced by queer people. A sustainable future must be grounded in the values of equality and equity – to promote human rights and ensure the constructive input of queer people in environmental policy. We present the structural and social challenges faced by queer environmentalists in promoting sustainability; further, we present the positive impacts of a queer perspective on environmentalism to meet the challenges of climate change and build sustainable societies.

[Event language: English]

Sverigedemokraterna och HBTQI-politiken

Sverigedemokraterna får mer och mer makt i Sverige. I vissa kommuner styr de politiken. Samtalet fokuserar på vilken inverkan SD har över hbtqi-personers rättigheter i Sverige, både på nationell och lokal nivå.

[Event language: Swedish]

Situationen för HBTQI+ personer i Sverige – kan Homofobiterapi vara en del av lösningen?

Emma Gunterberg Sachs håller ett seminarium om situationen för HBTQI-personer i Sverige idag och berättar om en ny metod för att motverka homofobi – som ett svar på omprogrammeringsläger.

[Event language: Swedish]Att skriva en politisk motion – från ax till limpa

Politik och motion går hand i hand, på denna workshop kommer du få se några politiska motioner som drivs av socialdemokraternas HBTQIA+förbund HBTQ+Socialdemokrater. Vi kommer även tillsammans skriva nya motioner som sedan kommer skickas in till Malmös HBTQ+S som kommer arbeta vidare med motionen. Vilka nya politiska regormer på HBTQIA+området vill du driva, hur kan vi förändra lagstifningen, är det på EU-nivå, riksdagsnivå eller kommunal nivå som vi ska göra föränrdingen?

[Event language: Swedish]
Transexkluderande feminism i ett europeiskt perspektiv

Över hela Europa vädrar antitransdebattörer morgonluft, även i feministiska sammanhang. På detta seminarium samlar vi aktivister från olika delar av kontinenten för att diskutera hur detta påverkar transperson, politiken och samhället.

[Event language: Swedish]
Vad är händer inom HBTQI+-politiken? Utfrågning av fyra Europaparlamentariker

Vad är händer inom HBTQI+-politiken? Utfrågning av fyra Europaparlamentariker.

[Event language: Swedish]