Academia & Education

The Academia and Education track looked at questions including:

What research is being conducted that is relevant to the other tracks in Pride House? What internal work are the universities and academia doing in general to become more inclusive? How inclusive is today’s primary school? And what does it look like at other educational institutions?

Here are a selection of recorded events from the track…


Navigating Visibility in a Context of State-Sanctioned Homophobia – The Case of Queer Youth and Digital Technology in Uganda.

In this event Jacob Svensson presents their current, past and future research about the use of digital technology in Uganda among an extremely vulnerable group, namely the LGBQI+ community.
[Event language: English]


Utbildning för förändring: Ett samtal om polisutbildning, maktanalys och hatbrott

Kan utbildning bidra till att förändra attityder och organisationer? Under samtalet diskuterar lärare och ansvariga för Polisprogrammet i Malmö hur man arbetar med maktanalys och hatbrott med målet att utbilda poliser som kan agera mer medvetet och professionellt och bidra till att påverka både polisorganisationen och allmänhetens uppfattning av polisen. Men samtalet handlar även om demokrati och allas tillgång till polisen, både som anställd och medborgare, som utsatt för brott. Många LGBTQIA+ tvekar att anmäla hatbrott och få är öppet homosexuella inom polisen– hur kan utbildningen bidra till att öppna dörren för fler, både dörren till rättsväsendet, att anmäla brott och få stöd, och polisyrket.

The Polish Governments war against sexuality education and LGBTQIA+ persons

The attack from the Polish government on sexuality education in schools and LGBTQ+ persons are linked to each other. What do the government fear? What do they do to limit information and LGBTQ+persons space? In what way is the LGBTQ-community and people fighting back? Milosz Hodun, President of Projekt: Polska Foundation in Warsaw, a foundation focused on exposing populism and combating hate speech, will give an overview of the situation in Poland. In spite of a hostile government Projekt Polska has ran project about LGBTQ rights and equipped teachers and youth workers in skills and knowledge about evidence-based sexuality education.
[Event language: English]


Boksläpp – Queera historier från Malmö

På Indigo dansade flator från hela Skåne under decennierna kring millennieskiftet. På 1970-talet samlades Malmö och Lunds homosexuella i aktivistgruppen HAML för att driva ”Homofonen”, en telefonrådgivning för homosexuella. På Gustav Adolfs torg möttes homosexuella män över klassgränserna på 1920-talet, då homosexualitet ännu var straffbart (och de åkte fast).
[Event language Swedish]